Вчені згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Перспективи. Соціально-політичний журнал» безумовно підтримує цю ініціативу. 

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у 3 видання з філософських наук:

Актуальні проблеми філософії та соціології

Вісник Львівського університету. Серія філософські науки;

- Китаєзнавчі дослідження.

Та у 3 видання із соціологічних наук:

Актуальні проблеми філософії та соціології

Габітус

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Інформація про можливість подання статті в «Перспективи. Соціально-політичний журнал» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.