Випуск № 4. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Чуйкова Е.В.
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ИНДИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ГНОСЕОЛОГІЯ

Borinstein Ye.R., Konakh M.S.
THE ESSENCE AND GENESIS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: PHILOSOPHICAL PROBLEMS

Дуцяк І.З.
АНАЛІЗ НАЙДЕСТРУКТИВНІШИХ ПРОЯВІВ МЕТОДОЛОГІЧНОГО НІГІЛІЗМУ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Антипова А.А., Петинова О.Б.
ФИЛОСОФИЯ И СКАЗКА: ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Borinstein Ye.R.
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT

Ворніков В.І.
«СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ» У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Зайцева Н.О.
СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ АРХЕТИПІВ К. ЮНГА

Запорожченко О.В.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНУ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Зінкевич В.І.
МЕТАМОРФОЗИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕТАПУ ЗАНЕПАДУ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лісеєнко О.В.
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

Пальчинська М.В.
ЕКЗИСТЕНЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Плавич В.П.
КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Попков В.В.
НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ: СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ Н. БЕРДЯЕВА

Rodian M.V.
HISTORICAL NARRATIVE AS METHODOLOGY RESEARCH OF THE PAST

Стоянова Л.Л.
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТВОРЧОГО ЕЛІТНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ)

Цибра М.Ф., Атаманюк З.М.
ШЛЯХИ НАБУТТЯ СВОБОДИ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Добролюбский А.О.
МИСТЕРИИ ЦАРЯ СКИЛА (ФИЛОСОФСКО-СЕКСОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)

Ханжи В.Б., Синицына А.В.
АВГУСТИН АВРЕЛИЙ: МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО ВРЕМЕНИ

ЕТИКА

Врана А.О.
ФІЛОСОФЕМА ВИБОРУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ

Яровицька Н.А., Мельник Е.А.
«Я І НІЩО»: СИМВОЛІЧНІСТЬ РЕАЛЬНОГО АБО РЕАЛЬНІСТЬ СИМВОЛІЧНОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРЧОСТІ Г. ПІНТЕРА)

ЕСТЕТИКА

Бутенко Е.Г.
ПРАВОПІВКУЛЬНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ХУДОЖНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

Лосик О.М.
ДЖЕРЕЛА ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ