До 30 серпня 2024 року приймаються статті до № 3 наукового журналу
«Перспективи. Соціально-політичний журнал» за 2024 рік.

  

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у науковому журналі «Перспективи. Соціально-політичний журнал» №3 за 2024 рік необхідно до 30 серпня 2024 року відправити на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

 1. статтю;
 2. заповнити на сайті довідку про автора

Редакція журналу здійснює внутрішнє рецензування статті – розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, автор не знає рецензента). На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: - статтю прийнято до публікації, - доопрацювати статтю, - автору відмовлено в публікації.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Оплата статті здійснюється тільки після офіційного підтвердження та надання реквізитів від редакції журналу (офіційний e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ).

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

033 – Філософія

 • Філософська онтологія
 • Гносеологія 
 • Філософська антропологія
 • Соціальна філософія
 • Філософія історії
 • Філософія освіти
 • Філософія синергетики
 • Етика та естетика
 • Філософія релігії


054 – Соціологія

 • Теорія та історія соціології
 • Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
 • Спеціальні та галузеві соціології

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок (без урахування списків літератури та резюме). 

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
 

СТРУКТУРА СТАТТІ

1. Ліворуч вказується УДК та тематичний розділ журналу.

2. Ім’я, прізвище, по батькові, інформація про автора(ів) (ORCID ID, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса організації, в якій працює(ють) автор(и)) мовою статті. Максимальна кількість авторів у статті – три особи.

3. Назва статті. Має містити не більше 10 слів, розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців.

4. Резюме (від 250 до 300 слів) та ключові слова українською мовою (5-10 слів). Резюме має містити такі обов'язкові елементи: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження.

5. Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні елементи:

Вступ. 

Мета та завдання. 

Методи дослідження.

Результати дослідження. 

Висновки. Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному тексті статті.

Література завершує статтю і публікується під заголовком «Список використаних джерел». Бібліографічний опис списку оформлюється у порядку згадування з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (не менше 25% від загальної кількості посилань).

References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

 1. Bilodid, I.K. (Ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [The Ukrainian language dictionary]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian]. 

6. Ім’я, прізвище, по батькові, інформація про автора(ів) (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса організації, в якій працює(ють) автор(и)) англійською мовою. 

7. Назва статті англійською мовою.

8. Резюме (від 250 до 300 слів) та ключові слова англійською мовою (5-10 слів).

Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Переклад засобами онлайн-сервісів є неприпустимим. 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. 

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Реквізити для оплати надаються в офіційному-листі підтвердженні електронною поштою від редакції журналу  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ). 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 жовтня 2024 р.
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 листопада 2024 р.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
вул. Старопортофранківська 26, м. Одеса, Україна, 65020
Електронна адреса: perspektyvy.pdpu.od.ua
Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контактний телефон: +38 (098) 985 01 58
Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00

 

Інформація для авторів

Приклад оформлення статті