Випуск № 1. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Соколова О. М.
АНТРОПОЛОГІЗМ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА: ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ РАКУРС

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Владиченко Л. Д., Гольд О. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПОЛІКОНФЕСІЙНОСТІ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Городнюк Л. С.
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кравченко Г. С.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНТЕКСТ ВИВЧЕННЯ СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПОСТМОДЕРНУ

Кулі-Іванченко К. К., Петінова О. Б.
РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ТА ПРИНЦИПІВ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЙ «ДЕМОКРАТІЯ», «НАРОДОВЛАДДЯ», «НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ», «НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ», «БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ» ТА «ПОДІЛ ВЛАДИ»

Максюта М. Є.
ОНТОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО НА ЛАНДШАФТІ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ

Троїцька О. М., Троїцька Т. С.
ФІЛОСОФІЯ В ІННОВАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: З ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Воловчук Н. Н.
КЛАССИЧЕСКАЯ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ, ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Авдимирець Н. В.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР

Балашенко І. В., Самчук Л. С.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗВО

Набокова А. С.
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: ФІЛОСОФІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Щерба О. І.
СТРУКТУРА ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНИХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЙ ЦІННОСТЕЙ І ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Михайлова О. Ю.
СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В ГУМАНІТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Шедяков В. Е.
РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Радіонова Л. О., Радіонова О. М.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР МІСТА VERSUS ПРАВО НА МІСТО