Випуск № 2. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

Guyvan P. D.
THE STUDY OF THE ESSENTIAL NATURE OF TIME IN THE CONTEXT OF PERCEPTION OF THE FUNDAMENTAL PHENOMENA OF EXISTENCE

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Сінельнікова М. В.
ЛЮДИНА У КОЛІ ВІЧНОГО ПОВЕРНЕННЯ (ТРАКТУВАННЯ НІЦШЕАНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВІЧНОГО ПОВЕРНЕННЯ)

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Огороднийчук И. А., Быкова С. В.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА

Федишин М. В.
ПОСТМОДЕРН ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Романенко М. І., Висоцька О. Є.
ГУМАНІЗМ VERSUS АВТОРИТАРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Ніколаєнко В. Л., Ніколаєнко Л. Г., Яковенко Ю. І.
СОЦІОЛОГІКА МИСЛЕННЯ ТОЛКОТТА ПАРСОНСА: ФУНКЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Щерба О. І.
СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ: АДАПТАЦІЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Криворучко М. Г.
ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ: СКЛАДНОСТІ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ