Випуск № 1. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Максюта М. Є.
ВІДДАНІСТЬ ЖИТТЮ І САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гальченко М. С.
НАУКОВО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ҐЕНЕЗІ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКАХ СУЧАСНОСТІ

Зінкевич В. І.
ТЕХНОКРАТИЧНИЙ ВИМІР УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Литвинчук О. В.
ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Лосик О. М.
ЗАСАДИ ПОСТМОДЕРНОЇ ДИСКУРСИВНОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ МОВНИХ ІГОР Ж.-Ф. ЛІОТАРА

Поправко О. В.
СВЯТО ЯК МАНІФЕСТ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ

Черненко В. О., Яровицька Н. А.
ФЕСТИВАЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ: ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Лисоколенко Т. В.
ТРАНСГРЕССИЯ ИГРЫ В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Соколова О. М.
УЧНІВСТВО ТА ВЧИТЕЛЬСТВО В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІМПЛІКАЦІЯХ: ГІДНІСТЬ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Уваркіна О. В.
СУЧАСНИЙ ВИКЛАДАЧ У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Бутенко Е. Г., Тарасенко О. А.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА: ЗНАК, ОБРАЗ ТА СИМВОЛ У МИСТЕЦТВІ ГАННИ ОНІКІЄНКО

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Марюхно Н. М.
ІВАН ПРОХАНОВ ЯК КРИТИК РОСІЙСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

Ниязов А. С.
ТРАДИЦИЯ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ: МАХМУДИЯ НАКШИБАНДИ МУДЖАДДИДИЯ КАК ТЕЧЕНИЕ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Балута Т. П.
ДУАЛЬНІСТЬ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дейнеко О. О.
РОЛЬ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ УКРАЇНІ