Випуск № 2. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

Спаський І. Д.
ПРОБЛЕМИ СОФІЙНОЇ ОНТОЛОГІЗАЦІЇ У ФIЛОСОФIЇ ГОСПОДАРСТВА

ГНОСЕОЛОГІЯ

Дуцяк І. З.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ МЕТОД ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Manchul B. V.
THE IMPACT AND DYNAMICS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN CONTEMPORARY SCIENCE

ФІЛОСОФСЬКААНТРОПОЛОГІЯ

Власова Т. І., Новокшонова Н. О.
КРИЗА ПОЛІТИК ІНТЕЛЕКТУАЛІВ У «ПОСТ»-ПОСТМОДЕРНІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Добровольська В. А., Місєвич С. В.
ФЕНОМЕН ДЕСТРУКТИВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У БУТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Репетій С. Т., Гальченко В. М.
ДУХОВНО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко А. Б., Дем’яненко В. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ЗІНОВ’ЄВА (1922–2006)

Зінкевич В. І.
ЗРІЛЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ДОБИ У ПРОСТОРІ НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Лісеєнко О. В., Міхальова Ю. О.
ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Мартиненко О. П.
КОНЦЕПЦІЇ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ, ПОСТСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ ТА МНОЖИННИХ СУЧАСНОСТЕЙ У ПОДОЛАННІ КРИЗИ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Нівня Г. О.
ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ЛИЦЕМ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Cоляник С. Ф.
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Родян М. В.
РОЗВИТОК ПОСТМОДЕРНІЗМУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ, ТЕОРІЇ, ЗАСАДИ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Лаврова Л. В., Братаніч Б. В.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗГЛЯДУ

Пономаренко В. В.
Філософсько -педагогічні погляди М.П. Драгоманова

Поплавська Т. М., Дін Юйцзін
АНТРОПОЛОГИЧНА КРИЗА НА ТЛІ КРИЗИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Струкова Т. А.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Бутенко Е. Г.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ХУДОЖНЬОГО ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Куриляк В. В.
РОЗУМ, ХАРАКТЕР ТА ОСОБИСТІСТЬ У ВЧЕННІ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ (НА ОСНОВІ ПРАЦЬ ЕЛЛЕН УАЙТ)

Рахнулла Егана Вагиф
РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ ОБ «ИСМИ-АЗАМ»

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Дейнеко О. О.
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ДИСКУРСІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ: ДОСВІД РЕЛЯЦІЙНО-АТРИБУТИВНОГО ПІДХОДУ

СП ЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Падалка Г. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Ткаченко М. В.
ОНТОЛОГІЯ РАСИЗМУ В ЗАРУБІЖНОМУ ДИСКУРСІ

РЕЦЕНЗІЇ

Чурсінова О. Ю.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «НАУКА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ» ДОКТОРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М. Г. МУРАШКІНА