Випуск № 3. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

Микаилова Н. Э.
ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

ГНОСЕОЛОГІЯ

Данканіч Р. І.
ПРОБЛЕМА МЕТОДУ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е. ГУССЕРЛЯ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Савонова Г. І.
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПРОЄКТ Ф. НІЦШЕ «НАДЛЮДИНА»

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Лісеєнко О. В., Соколова О. В.
МІФОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СМИСЛОВОГО ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Парадюк О. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Данканіч А. С.
КУЛЬТУРНО-КОНФЕСІЙНИЙ КОНТЕКСТ РАННЬОГО ІСЛАМУ

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Іванець Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Сікорська І. М., Тупахіна О. В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЕСЕ APREI)