Випуск № 4. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ГНОСЕОЛОГІЯ

Данканіч Р. І.
КАРТЕЗІАНСЬКИЙ ПРИНЦИП АБСОЛЮТНОЇ АПОДИКТИЧНОСТІ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е. ГУССЕРЛЯ І ГЕРМЕНЕВТИЦІ Г. ГАДАМЕРА

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Білоусова К. О.
БАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ КОХАННЯ У ТВОРАХ ФЕЄРБАХА

Богаченко В. В.
ОНТОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ: АНТРОПО-КОЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Манойло Н. Г.
ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТОГЛЯД І МЕТАГРАНИЧНЕ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ НОТАРІУСА

Мринська Н. О.
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ОСОБИСТІСТЬ У СИТУАЦІЇ ІНВАЛІДНОСТІ»

Нестеренко П. О.
СВОБОДА У ВИБОРІ СМЕРТІ ТА БЕЗСМЕРТЯ ОСОБИСТОСТІ: КОНТЕКСТ СУЇЦИДУ ТА ЕВТАНАЗІЇ

Пучкова Д. Д.
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» СТІВЕНА ТУЛМІНА ЯК МЕТАФОРА РОЗУМІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИЧНИХ ЗАСНОВКІВ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ

Трофименко Т. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОСИСТЕМИ «ЛЮДИНА – ІНФОРМАЦІЯ – СИТУАЦІЯ»

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Арапакі М. В.
КУЛЬТУРА У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Васильєва Л. Ю.
ФІЛОСОФСЬКІ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

Volovchuk N. M.
ON THE ISSUE OF THE EMPIRICAL CONTENT OF MORAL NORMS IN HISTORICAL THOUGHT

Готинян-Журавльова В. В.
ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ НА СИСТЕМУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВЧЕНОГО

Добролюбська Ю. А.
ГЕНДЕРНА АНТИУТОПІЯ САЛЬВАДОРА ДЕ МАДАРІАГА

Кадієвська І. А.
ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Козярчук С. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ ЕТИКИ В «ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ» ДЖОНА РОУЛЗА

Фуркало В. С., Фуркало В. І.
CУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ: ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Черненко В. О., Яровицька Н. А.
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ГЛИБИНИ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Кириленко К. М.
СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ»

Поліщук І. Є., Галіченко М. В.
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Каранфілова О. В., Красюк І. А.
ЕСТЕТИКА МІСТОБУДУВАННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ОСМИСЛЕННІ

Соколовська Ю. В., Севрук І. І., Чупрінова Н. Ю.
«ЕТИКА ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ»: ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Бедь В. В., Урста С. В., Гал Ю. Ю.
ВІДНОВЛЕННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ, КАНОНІЧНИЙ, ОБ’ЄДНАВЧИЙ ТА ЕКУМЕНІЧНИЙ АСПЕКТИ

Данканіч А. С.
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ДЗЕН-БУДДИЗМУ

Мартиненко О. П.
ДІАЛОГ РЕЛІГІЇ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ ПОСТСЕКУЛЯРНИХ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бутиліна О. В., Євдокимова І. А.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ