Випуск № 3. 2013 р.

Завантажити номер одним файлом

Борінштейн Євген Руславович
ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ

Бельский В.Ю.
К.Д.УШИНСЬКИЙ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В РОСІЇ

Блінцова Вікторія Олегівна
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ

Борінштейн Євген Руславович
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ЯВИЩЕ

Ворніков Віктор Іванович
СОЦІАЛЬНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТА КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА

Добридень Оксана Володимирівна
ЗДОРОВЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ:ПРОБЛЕМИ ПРОТИСТОЯННЯ

Доброва Марія Павлівна
КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЕКТУ МОДЕРНУ

Іванова Оксана Станіславівна
НОВА ФІЛОСОФІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ: ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Каранфілова Олена Володимирівна
ДІАЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Католик Ярослав Богданович
ВИБОРЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Кримець Людмила Володимирівна
ОНТОЛОГІЯ ВЛАДИ У ДИСКУРСІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Кройтор Артем Вікторович
РОЛЬ ВИБОРІВ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Куценко Вікторія Юріївна
ТРАКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В НЕОПАТРИСТИЦІ

Лар’яновський Ігор Сергійович
ІНТЕГРАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЦІННОСТІ

Михайлова Вікторія Леонідівна
РІВНОСУБ’ЄКТНИЙ ДИСКУРС ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА

Наумкіна Світлана Михайлівна
ДИХОТОМІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

Осипова Світлана Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ ТА ІНШИХ ФОРМ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ НЕВИЗНАНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Палазова Тетяна Михайлівна
ПОЛІТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Санченко Сергій Петрович
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ

Соколова Оксана Миколаївна
ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА : ІСТОРІЯ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ СВІТУ

Терещенко Ганна Олександрівна
ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Устич Сергій Іванович
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТРАНСКОРДОННИХ СИСТЕМ

Федорів Христина Іванівна
ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ханстантинов Віталій Володимирович
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

Яковенко Андрій Вячеславович
СМИСЛИ ЛЮБОВІ У СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ГЛОБАЛІЗУЄТЬСЯ: ІДЕАЛЬНІ УСТАНОВКИ Й РЕАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ УМОВИ