Випуск № 3. 2014 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ

Аксьонова Віра Ігорівна
КУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ананьева Елена Павловна
МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СВЕТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР СИНЕРГЕТИКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Афанасьев Александр Иванович
ПАРАДИГМЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ: ВЫТЕСНЕНИЕ ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?

Гансова Емма Августівна
УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

Гедікова Наталя Пилипівна
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ В СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Добролюбська Юлія Андріївна
ІСТОРИЧНА ОСВІТА ТА СИНТЕТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Замкова Наталія Леонідівна
ТРАНСФОРМАЦІЇ СЦЕНАРІЮ «РУСИФІКАЦІЇ» В РАМКАХ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Конох Николай Семенович
ФИЛОСОФСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Козленко Павел Eфимович
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ РАЗУМА

Лисеенко Елена Васильевна
ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ

Мисик І. Г.
ЦИКЛІЧНИЙ ЧАС В АСПЕКТІ ФІЛОСОФІЇ МОВИ

Музиченко Ганна В'ячеславівна
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Надибська Оксана Ярославівна
СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВЕ ОСВОЄННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

Фельдман Олександр Борисович
АЛЬТРУЇЗМ І ЛЮДЯНІСТЬ У ТРАВМАТИЧНОМУ ДОСВІДІ ЛЮДСТВА

Халапсис Алексей Владиславович
ГОСУДАРСТВО И БУДУЩЕЕ

Цибра Микола Федорович
ОСВІТА ЯК МЕГАТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ: СУСПІЛЬНІ РЕАЛІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Шпачинський Ігор Леонідович
ДЕЯКІ АСПЕКТИ Т. ЗВ. «МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ» СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Дмитрашко Світлана Анатоліївна
ҐЕНЕЗА ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ: ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ

Климончук Василь Йосифович
ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Маслов Юрій Констянтинович
CУБСИДІАРНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У НОВІТНІХ СИСТЕМАХ ВЛАДИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Осипова Светлана Анатолиевна
ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕЗОЛЮЦИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (1990-ые годы)

Семченко Ольга Ростиславовна
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ КАК МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Шабанов Михаил Александрович
ПОЛИТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

СОЦІОЛОГІЯ

Балашенко І. В.
СОЦІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК ПРО СУСПІЛЬСТВО