Випуск № 1. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

ГНОСЕОЛОГІЯ

Маді Г.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ

Нерубасська А.О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Яровицька Н.А., Болотова Ю.В.
ІНАКТИВОВАНЕ ПІЗНАННЯ (ENACTIVE COGNITION) ЯК ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА СУЧАСНОСТІ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гладощук О.Г.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИХОВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Гордійчук О.О.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ В ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ

Димчук А.В.
КАБАЛІСТИЧНІ ВИТОКИ МАСОНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Шедяков В.Е.
АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ОРГАНИЧНОГО ПОДЪЁМА

ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ

Ершова-Бабенко И.В., Козобродова Д.М.
РОЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ В ПОВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ/СРЕДЫ «BRAIN-PSYCHE-CONCIOUSNESS/MIND»

Лобачев М.В., Трофименко Т.Г.
СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ