Випуск № 2. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Трофименко Т.Г.
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Зайцев А. С.
УРОКИ И ПАРАДОКСЫ ПЕРВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Надыбский Н.И., Надыбская О.Я.
ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Окорокова В.В.
«АКТИВНИЙ СОЦІУМ» ЯК КОМУНІТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА А. ЕТЦИОНІ

Пальчинська М. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Федоренко Ю.Ц.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ СИМВОЛІЗМУ В ЗОБРАЖЕННЯХ ДРАКОНІВ ЗАСОБАМИ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Атаманюк З.М.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА НАУКА В УКРАЇНІ

Заварова Н.В., Орленко І.М., Солнцева О.А.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Кот К.С.
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ