Випуск № 3. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

Данканіч М. С.
РАННІЙ ТА ПІЗНІЙ М. ГАЙДЕГГЕР: КЛЮЧОВІ ІДЕЇ “DIE KEHRE”

Сабадаш Е. В.
ОТ СТАНОВЛЕНИЯ К БЫТИЮ. БЛАГО КАК НАЧАЛО И ГРАНИЦА ПОЗНАНИЯ. ОПЫТ ПЛАТОНА

ГНОСЕОЛОГІЯ

Данканіч Р. І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІСТИНИ І МЕТОДУ В ГЕРМЕНЕВТИЦІ Г. ГАДАМЕРА

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Сукенніков О. В.
ЛЮДИНА ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО МІФІЧНОГО БУТТЯ

Трофименко Т. Г.
МАКРОСИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК – ИНФОРМАЦИЯ – СИТУАЦИЯ»

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Большакова О. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН У ПЕРІОД ПЕРЕХІДНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Лiciцин В. В.
ПОНЯТТЯ ОСВІТНЬОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

Макарова А. О.
АРХЕТИП ЯК ІДЕАЛЬНА РЕАЛІЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНТЕКСТИ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Міхальова Ю. О.
АГАПЕЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Ніколаєнко В. Л., Яковенко А. К., Яковенко Ю. І.
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО І СОЦІОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Novokshonova N. O.
“THE PICTURE OF THE WORLD” IN THE CONCEPT SPHERE OF CONFLICTOLOGY: NARRATIVES OF POPULAR CULTURE VS FEMINISM IN POSTMODERN SOCIETY

Цибра М. Ф.
САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Шедяков В. Е.
У КОЛЫБЕЛИ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Okorokova V. V.
UKRAINIAN POSTMODERNISM IN THE DISCOURSE OF MODERN PHILOSOPHY OF HISTORY

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Вакало Д. Г.
ФІЛОСОФІЯ РУХУ ВІД ІНФОРМАЦІЇ ДО ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Данканіч А. С.
РАДИКАЛЬНА ТЕОЛОГІЯ ДЖ. ШЕЛБІ-СПОНГА: ТЕОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ

РЕЦЕНЗІЇ

Бойко А. І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ З. М. АТАМАНЮК «СВОБОДА ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Стовпець О. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ З. М. АТАМАНЮК «СВОБОДА ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Халапсіс О. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ З. М. АТАМАНЮК «СВОБОДА ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»