Випуск № 4. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

Гуйван П. Д.
ЧАС ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЯВУ РУХУ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ. СУТНІСТЬ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОПОСЕРЕДКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ЯВИЩ

Данканіч М. С.
ФЕНОМЕН «ЗАБУТТЯ БУТТЯ» У ФІЛОСОФІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Аксьонова В. І.
ДИСКУРС АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ ІДЕЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Довгань М. Г.
ДУХОВНИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОЇ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ У ВЧЕННІ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Зінкевич В. І.
ДИНАМІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Каранфілова О. В., Стоянова А. Д.
ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Кравчик М. О.
ПОНЯТТЯ “NOMOS” (ЗАКОН) У ПІНДАРА ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

Semko Ya. S.
ANTHROPOLOGICAL FOUNDATION OF MODERN FASHION

Сірук Н. М., Марківська Л. Л., Тарасюк Л. М.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДИКТАТ У ФІЛОСОФСЬКІЙ НАУЦІ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 50-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Шаповал А. П.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Dobroliubska Yu. A.
THE RHETORICAL SUBSYSTEM OF HANS KELLNER’S PHILOSOPHY OF HISTORY

Кириленко К. М.
МІКРОКУЛЬТУРНИЙ ТА МАКРОКУЛЬТУРНИЙ РІВНІ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ІННОВАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Okorokova V. V.
HISTORIOSOPHICAL FUNDAMENTALS OF SIMULYACRUM IN THE ROUTE OF THE POSTMODERNISTIC PARADIGM

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Рилова О. Ю.
ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ МАСОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Яровицька Н. А., Мельник Е. А.
БІНАРНІ ДИХОТОМІЇ У ТВОРЧОСТІ Г. ПІНТЕРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ П’ЄСИ «ЗРАДА»)

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Гулямов Б. С.
ПАЦИФІЗМ У СОЦІАЛЬНОМУ ВЧЕННІ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Лисенко О. В., Шульмін С. О.
МІСЦЕ ПОЗИТИВНО-НАТУРАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

Сидорак А. М.
ПРОБЛЕМА БОГОПІЗНАННЯ ЗГІДНО З УЧЕННЯМ СОФРОНІЯ САХАРОВА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Гугнін Е. А.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФОНОВИЙ ЧИННИК ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ В ПЕРЕХОДІ ВІД МОДЕРНУ ДО ПОСТМОДЕРНУ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Горпинич О. В.
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Клочко О. О.
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Борюшкіна О. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ОПТИМИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

РЕЦЕНЗІЇ

Бойко А. І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ СКЛАДОВІ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИМІРЮВАННЯ: ВИДИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ» КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ДОЦЕНТА В.В. ГОТИНЯН-ЖУРАВЛЬОВОЇ

Ворніков В. І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ БІФУРКАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ» НЕРУБАССЬКОЇ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ДОКТОРАНТА ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Держко І. З.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ БІФУРКАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ» НЕРУБАССЬКОЇ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ДОКТОРАНТА ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Надибська О. Я.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ БІФУРКАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ» НЕРУБАССЬКОЇ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ДОКТОРАНТА ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Пальчинська М. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ СКЛАДОВІ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИМІРЮВАННЯ: ВИДИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ» КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ДОЦЕНТА В.В. ГОТИНЯН-ЖУРАВЛЬОВОЇ

Скринник З. Е.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ СКЛАДОВІ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИМІРЮВАННЯ: ВИДИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ» КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ДОЦЕНТА В.В. ГОТИНЯН-ЖУРАВЛЬОВОЇ