Випуск № 1. 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

ГНОСЕОЛОГІЯ

Шевчук С. Ф.
ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ У НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Нестеренко П. О.
ФЕНОМЕНИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ ТА АНДРОГІННОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДНИХ ПРОБЛЕМ СМЕРТІ ТА БЕЗСМЕРТЯ

Поплавська Т. М., Голінська Л. О.
ПРОБЛЕМА САМОРОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ АКМЕОЛОГІЇ

Рубан О. В.
ҐЕНДЕРНО-РОЛЬОВЕ ПИТАННЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Абдуллаєва О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ СКЛАДОВИХ САМОСТАВЛЕННЯ В Я-КОНЦЕПЦІЮ ОСОБИСТОСТІ

Аксьонова В. І., Скловський І. З.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Алексішина М. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ СКЛАДНИКІВ АЛЬТРУЇЗМУ

Арапакі М. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ҐЕНЕЗУ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ»

Атаманюк З. М.
НАЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Борейко Ю. Г., Федотова Т. В.
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ

Карпова С. Г., Солоділова О. В.
ФІЛОСОФСЬКІ КОНТЕКСТИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ІРВІНА ЯЛОМА В ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Семко Я. С.
ФІЛОСОФІЯ СПОЖИВАННЯ ЯК КОНСТАНТА ЖИТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Симоненко С. П., Щубелка Н. В.
ПРО МОЖЛИВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОГО МАЙБУТНЬОГО «СУСПІЛЬСТВА 5.0»

Стояцька Г. М.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ CUSTODY RECORDS В УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Федорова К. Г.
ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА

Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С.
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Сулятицька Т. В., Плахтій М. П.
ОСВІТА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Чурсінова О. Ю., Повторева С. М.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Добродум О. В., Мартинюк Е. І., Никитченко О. Е.
СВОБОДА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Мишок Р. Р.
ФЕЙКИ В СЕРЕДОВИЩІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА)

Тертичний О. В.
ВІД ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ – ДО МЕРЕЖАНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ВЕДЕ УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ