Випуск № 2. 2012 р.

Завантажити номер одним файлом

Берегова Г. Д.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ ВНЗ

Большакова О. В.
ЄДНІСТЬ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОСВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Бондар Л.В.
КРЕАТИВНІ ВИМІРИ ЩАСТЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Бурдейна Т. Л.
ЕТНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ

Дорожко І. І.
РОДИНА ЯК ВИХОВНА РЕАЛЬНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дунаєва Г. О.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кадієвська І. А.
КУЛЬТУРА ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН

Карпяк А. М.
ПОЛІТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Кримець Л. В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Лобовікова О.О.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В МЕРЕЖЕВИХ СПІВТОВАРИСТВАХ

Луговцев Ю.М.
ТИРАНІЯ І ТОТАЛІТАРИЗМ: СИСТЕМНА СПЕЦИФІКА

Міталі Л. С.
ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Морарь М. В.
ПАРТІЙНИЙ ЛІДЕР У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Наумкіна С.М.
ТРАЄКТОРІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ніколаєнко Н.О.
МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2012: НОВИЙ ЕТАП У ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ

Пальчик С. І.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Пальчинська М. В.
ВІРТУАЛЬНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ

Пастушенко О. В.
РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Семченко О. А.
ІМІДЖ ДЕРЖАВИ: СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

Спасскова О. П.
Мисик И. Г. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ У СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИТАЙСЬКОГО ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ

Цибра М. Ф
ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬНОЇ ІНЕРЦІЇ

Шабанов М. О.
HOMO TOTALITARICUS ЯК ФЕНОМЕН У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Щудло С., Длугош П.
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Яцишина Г. А.
ГЕНЕЗА ОСМИСЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ