Випуск № 4. 2014 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ

Боринштейн Евгений Руславович
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ананьева Елена Павловна
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Замкова Наталія Леонідівна
ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО РАСИЗМУ» ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Добридень Оксана Володимирівна
ЛЮДИНА І МЕДИЦИНА В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ

Кримець Людмила Володимирівна
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРО ВЛАДУ І ПОШУКИ ІДЕАЛЬНОГО СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ

Попова Юлия Владимировна
СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФОРМ ВЫВОДНОГО ЗНАНИЯ

Савусiн Микола Павлович
ФІЛОСОФСЬКІ Й ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИТЕРІЇВ ПОРІВНЯНО БІЛЬШОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ У МОВІ ТЕРНАРНОГО ОПИСУ (МТО)

Халапсис Алексей Владиславович
ЗАПАД: КРАХ ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Цибра Микола Федорович
ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Каретна Ольга Олександрівна
СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Климончук Василь Йосифович
ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Красножон Олена Сергіївна
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОРЕГІОНУ «НИЖНІЙ ДУНАЙ»

Лавренов Данило Андрійович
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНОГО ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Маслов Юрій Костянтинович
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ СОЛІДАРИЗМУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАДНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Наумкіна Світлана Михайлівна
РОЛЬ РИТОРИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВЕРБАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Осипова Светлана Анатолиевна
«БАРХАТНЫЙ РАЗВОД» – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «МИРНОЙ» СЕЦЕССИИ

Ростецька Світлана Іванівна, Куспляк Ігор Сергійович
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Сарбаш Катерина
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ГІБРИДНОГО РЕЖИМУ

Тихоненко Ірина Вікторівна
ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПАКИСТАНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ

Федорук Світлана Дмитрівна
РЕЗОЛЮЦІЯ ДО ДЕВ’ЯТОЇ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ ЯПОНІЇ – ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ МІЛІТАРИЗАЦІЇ

Чурсінова Інна Олександрівна
ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

СОЦІОЛОГІЯ

Алексенцева-Тимченко Екатерина Сергеевна
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ

Бакуменко Роман Игоревич
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Кононова Яна Вячеславовна
ПОСТГУМАНИТАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ

Прохоренко Евгения Яковлевна
АНАЛИЗ АСПЕКТОВ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Шепеленко Ирина Павловна
ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРОДА