Випуск № 2. 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Лаврова Л. В., Світич С. А.
ТІЛЕСНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР

Цибра М. Ф.
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МЕТАНОЙЇ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гайналь Т. О., Даниляк Р. П., Кучера І. В.
ЕФЕКТИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Гюльхан Ю. Б.
ПРОЯВИ СВОБОДИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Мурадян Н. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯМ ЛЮДИНИ ТА СВІДОМІСТЮ В ЦІЛІСНІЙ СТРУКТУРІ ЛЮДИНИ

Скловський І. З., Аксьонова В. І., Урсол О. В.
ДУХ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОГЕНЕЗУ В КОНТЕКСТІ ЗМІН ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Стежко З. В., Римар С. П.
ФОКАЛІЗАЦІЯ ЯК СИМУЛЯКР ДІЙСНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТТІ Т. ЕНГЕЛЬХАРДТА У ЖУРНАЛІ “THE NATION” (США))

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Дубініна В. О.
ФОРМУВАННЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ ЯК ФОРМИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Братаніч Б. В., Савченко В. А.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Dzvinchuk D. I., Ozminska I. D., Petrenko V. P.
PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS OF ROOT CAUSES OF DEGRADATION OF EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

Пальчик А. О.
ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ

Соловар М. М.
ПРАКТИКА ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Горбань Р. А., Горбань В. М., Витвицька Е. Р.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БОГОСЛОВ’Я КУЛЬТУРИ В ІСТОРІОСОФІЇ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА

Добродум О. В., Мартинюк Е. І., Никитченко О. Е.
УПЦ (МП) В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Исмаилов Гюляга Хады оглу
ТОЛКОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХАДИСОВ

Соболєвський Я. А.
ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОСВІТНИКА ІТАНА АЛЛЕНА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Лісеєнко О. В.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: ЦІННІСНІ ЗРУШЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Ладик В. Є.
МОБІНГ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: ЯК ПРОТИДІЯТИ НАСИЛЬСТВУ НА РОБОТІ

Щербина Н. Ф., Балута Т. П.
ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Бондаренко М. М.
ПОЛЕ ЧИ СИСТЕМА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФРЕЙМУ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ

Климанська Л. Д., Луцишин Г. І.
ПРАКТИКИ СПОЖИВАННЯ КОНТЕНТУ МЕДІА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Криворучко М. Г.
ДИНАМІКА ГІБРИДНОГО КОНФЛІКТУ НА ДОСВІДІ ПОДІЙ 2013–2014 РОКІВ У РЕГІОНАХ ПІВДНЯ ТА СХОДУ УКРАЇНИ

Ліпіч Людмила М., Ніколаєнко С. Л., Балагура О. О.
МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Повторева С. М.
УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ АВАНГАРД У ВИМІРІ ТРАНСГРЕСІЇ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. ЛИЧКОВАХА «ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ»)

Чурсінова О. Ю.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ПРОБЛЕМИ АКСІОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» М. М. ПІДЛІСНОГО